Hakkında

14. GELECEĞİN SİNEMASI

Sinema Öğrencilerinin Kısa Film Projelerini Destekleme Yarışması


Türkiye’de sinema okullarında okuyan elli bini aşkın sinema öğrencisi, uygulamalı sinema derslerinden geçer not almak, daha da önemlisi okullarından mezun olabilmek için kısa film yapmak zorundadırlar. Kuşkusuz, senarist, yönetmen, yapımcı, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni veya sinemanın ışık, ses, set gibi teknik alanlarından birini meslek olarak sürdürmek isteyen öğrencilerin iyi bir sinemacı olarak yetişebilmesi için uygulamalı dersler, söz konusu eğitimin en önemli aşamalarından biridir. Ancak sinema eğitimi veren okullarda uygulamalı eğitime olanak sağlayan, stüdyo ve teknik ekipman, ne yazık ki öğrenci sayılarını, dolayısıyla öğrenci filmlerinin prodüksiyonlarını karşılayabilecek kapasitede değildir.
Bu durumda öğrenciler, filmlerini kendi kısıtlı imkanlarıyla, çoğunlukla da prodüksiyon için yeterli ekonomik koşulları yaratamadıklarından, daha senaryo aşamasında, çekmek istedikleri filme –hayallerine- oto sansür uygulayarak yapabilme çabası içindedirler. Oysa artık biliyoruz ki, tüm dünyada evrensel sinema yapabilen pek çok yönetmen “alaylı” değil “okullu”dur... Bir başka deyişle gelecekte dünyada kendinden söz ettirecek bir “Türk Sineması”nın var olabilmesi için, okullardaki öğrencilerimizin desteklenmesi, bu hedefe ciddi ve önemli bir katkı sağlayacaktır.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve  TÜRSAK Vakfı’nın işbirliğiyle hayata geçirdiği “Geleceğin Sineması” projesiyle, yarının sinemacılarına, okullarında yapacakları filmlerine ekonomik katkı sağlayarak destek olmayı hedeflemiştir. Geleneksel olarak 14 yıldır başarıyla gerçekleştirilen ve öğrencilerin güncel senaryolarına “destek projesi” bir yandan Türk sinemasının geleceği için ışık yakarken, bir yandan da sınıf geçmek ve mezun olmak için filmlerini yapmak zorunda olan öğrencilerimizi, daha iyi projeler hayal edebilmeleri konusunda motive etmeye devam etmektedir.

 

Sorularınız için geleceginsinemasi@tursak.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

 

 


Kurumsal Sponsorlar